Ústecký kraj nejistě vyhlíží definitivní konec uhlí. Část jeho obyvatel přitom dávno ztratila důvěru v systém, který by měl tuto zásadní výzvu řešit. Hrozí severním Čechám podobný scénář jako sousednímu Sasku, kde volby vyhrává Alternativa pro Německo usilující o radikální přehodnocení současného směřování země?

Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. z katedry geografie PřF UJEP vystoupil v lednu v zajímavé reportáži Voxpot o perspektivách transformace Ústeckého kraje a Saska. Odkaz na reportáž je zde