V prvním prosincovém týdnu na Albertově přivítáme významné hosty, prof.
Tinu Beneker z Utrecht University a prof. Sirpu Tani z Univesity of
Helsinki, významé to osobnosti světové komunity geografického vzdělávání.
Jejich návštěvu v Praze tak vnímáme jako jedinečnou příležitost pro
obohacení geografického vzdělávání v Česku o nové myšlenky a přístupy. S
tímto záměrem jsme se rozhodli zorganizovat speciální setkání ke
geografickému vzdělávání v pátek 7. 12. na Albertově, v rámci kterého
proběhnou přednášky a praktické workshopy. Akce má dvě části, dopolední a
odpolední. Dopolední zamýšlíme především pro studenty učitelství, odpolední
pak proběhne v rámci jendoho z pravidelných setkání naší Sítě učitelů
zeměpisu.
Obsah bude prakticky zaměřený na využití moderních přístupů a nových
poznatků z výzkumu přímo ve školní praxi – s vědomím toho, že bude určen
studentům a učitelům.
Akce bude probíhat v angličtině.

Rádi bychom vás tedy jménem sekce geografického a environmentálního
vzdělávání ČGS a Centra geografického a environmentálního vzdělávání GEEN,
Přf UK pozvali na akci. Pokud vás program zaujme, lze přivézt i vaše
studenty, ať už magisterského či doktorského studia.

Pro lepší organizaci akce, prosím, zda byste mi mohli zaslat mail, pokud
budete mít zájem se zúčastnit a uvedli i počet osob, které s vámi dorazí
(případně na kterou část akce). A to nejpozději do 20.11. na martin.hanus@natur.cuni.cz.

 

Special meeting on Geography Education