V době koronavirové pandemie vychází v časopise Geografie článek s názvem Šíření pandemie COVID-19 napříč geografickými i sociálními hranicemi: dokážeme mu čelit? od prof. Dagmar Dzúrové a dr. Jana Jarolímka. Fulltext článku je dostupný na novém webu časopisu Geografie.