Dovolujeme si zveřejnit výzvu k zasílání abstraktů na sedmém ročníku konference České podzemí, která je věnována ochraně a alternativnímu využití montánních památek. Akce je pojata jako neformální mezioborové setkání odborníků z oblasti geologie, speleologie, biospeleologie, hornictví, archeologie, památkové péče, managementu cestovního ruchu a dalších, kteří se při své práci zabývají ochranou montánních památek a problematikou jejich alternativního využití. Akce se koná ve dnech 18. – 19. května 2019 v prostorách KD Žacléř. Další informace naleznete zde.