Arnika ve spolupráci s Ostravskou univerzitou si Vás dovoluje pozvat na on-line konferenci s názvem „Nové příležitosti pro říční krajinu (nejen) v koridoru DOL“, která proběhne ve dnech 19. a 20. října 2022 vždy od 17:00 do cca 18:30 
Na konferenci promluví například doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. – děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, který se ve své práci věnuje otázkám spojeným s říční krajinou, managementem krajiny a vodním hospodářstvím, Mgr. Ing. Jan Bahýľ – právník specializující se na právní otázky spojené s územním plánováním, komunálním sektorem a dotacemi; Mgr. Oto Kaláb, PhD. z katedry fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity, který nás seznámí s výsledky GIS výzkumu plochy územní rezervy zaměřeného na identifikaci přírodně cenných území, a další.  
Další informace (včetně linku na konferenci) budou zveřejněny v průběhu září 2022.