Dovolujeme si zveřejnit pozvánku na konferenci Rybníky 2021. V rámci konference se v odborně připravených příspěvcích proberou témata spojená s fungováním rybníků jako retenčních prostorů. V referátech zazní názory na fungování rybníků a jejich soustav při jejich vypouštění, dále bude diskutován jejich vliv na hydrologický režim povodí v rámci povrchových i podzemních vod. Dalšími tématy, která budou diskutována, jsou ztráty vody výparem z rybníků a vodních ploch, změny průtokového režimu v kaskádě malých vodních nádrží i možnosti úprav suchých nádrží s ohledem na zřízení částečného stálého nadržení. Další informace naleznete na stránkách ČKAIT.