Národní pedagogický institut ČR v rámci veřejné diskuze o revizi RVP pro ZŠ dne 10. 5. 2024 uspořádal kulatý stůl, u kterého tvůrci revize, oponenti a zástupci geografických pracovišť napříč Českem diskutovali podněty, přínosy i potenciální ohrožení budoucí výuky geografie na základních školách. Veliké poděkování patří všem, kteří se kulatého stolu – prezenčně či on-line – zúčastnili!

 

Záznam z jednání je možné shlédnout zde.