Magazín UK Forum zveřejnil rzhovor se sociálním geografem doc. RNDr. Martinem Ouředníčkem, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK o nedávno proběhlé konferenci konferenci Urban Regulations and Political Memory a alianci 4EU+. Rozhovor naleznete zde.