Právě vyšly Informace České geografické společnosti číslo 2015/1. Členům ČGS jsou distribuovány poštou společně s novým číslem časopisu Geografie. Ostatní si je mohou prohlédnout, přečíst a stáhnout na webových stránkách Informací ČGS.

Pokud jste členy České geografické společnosti a nepřišly vám poštou oba časopisy, pak pravděpodobně nemáte zaplaceny členské příspěvky na tento rok, případně se nezdařila identifikace vaší platby.

V nových Informacích ČGS 2015/1 naleznete (mimo jiného) tyto články:

  • Možnosti měření obslužnosti základními školami na příkladu okresu Přerov (S. R. Kučerová, L. Podmolíková, J. D. Bláha)
  • K hodnocení vysokoškolské geografie v Česku (J. Anděl, Z. Pavlasová)

Redakce časopisu Informace ČGS zcela náhodou zachytila jeden vadný výtisk, který obsahoval dva totožné hlavní články na úkor článku druhého. V rámci podrobnější kontroly se však již toto nevyskytlo. Kdyby přesto někdo další zachytil vadný výtisk, prosíme o vaše sdělení na e-mail informace.cgs@natur.cuni.cz.

Přejeme vám příjemné počtení.