Právě vyšly Informace České geografické společnosti číslo 2015/2. Členům ČGS jsou distribuovány poštou společně s novým číslem časopisu Geografie 2015/3. Ostatní si je mohou prohlédnout, přečíst a stáhnout na webových stránkách Informací ČGS.

Pokud jste členy České geografické společnosti a nepřišly vám poštou oba časopisy, pak pravděpodobně nemáte zaplaceny členské příspěvky na tento rok, případně se nezdařila identifikace vaší platby.

V nových Informacích ČGS 2015/2 naleznete tyto hlavní články:

  • Analýza učebnic biologie, dějepisu a matematiky z hlediska rozvoje mapových dovedností (L. Havelková, M. Hanus)
  • Newsletter a web ČGS: alternativní zdroje dat pro výzkum časové a prostorové flexibility práce českých geografů (P. Svoboda)

Přejeme vám příjemné počtení.