Během slavnostního aktu v úterý 29. března 2022 byly v Karolinu předány jmenovací dekrety z rukou ministra Petra Gazdíka (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) hned čtyřem geografům, resp. zástupcům geografii příbuzných oborů:
Jiří Horák (obor geoinformatika, VŠB-TUO, Ostrava)
Radan Huth (obor fyzická geografie, UK, Praha)
Petr Kubíček (obor kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země, MU, Brno)
Karel Šilhán (obor environmentální geografie, OU, Ostrava)
Celkově bylo jmenováno 80 nových profesorek a profesorů. Všem gratulujeme!