Prezident republiky jmenoval ve středu 15. prosince 2021 nové profesorky a profesory vysokých škol. Mezi nimi jsou 4 geografové, resp. zástupci geografii příbuzných oborů. Všem nově jmenovaným profesorům gratulujeme!

 

prof. Dr. Ing. Jiří HORÁK
pro obor: Geoinformatika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

 

prof. RNDr. Radan HUTH, DrSc.
pro obor: Fyzická geografie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

 

prof. RNDr. Petr KUBÍČEK, CSc.
pro obor: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

 

prof. RNDr. Karel ŠILHÁN, Ph.D.
pro obor: Environmentální geografie
na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity