Doktor Jan Daniel Bláha z katedry geografie PřF UJEP v Ústí nad Labem v uplynulém akademickém roce po vícekrát vystoupil v ČRo v pořadu Planetárium.

Historie a současnost atlasů: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2772522
K dějinám kartografie – díl 1: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2888744
K dějinám kartografie – díl 2: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2894474

S redakcí je však stále ve spojení a plánují se vystoupení i mimo rozhlasové vlny. V rámci projektu Café Nobél bude s kolegou doc. Martinem Soukupem z FF UK mluvit o mapách Papuánců. Přednáška s názvem Proč Papuánci kreslí v mapách květiny se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu 2013 od 18h ve Fokus kafe (Prokopa Diviše 5, Ústí nad Labem).

“Kdo četl knihu Malý princ, ví, že květiny se obvykle v mapách nekreslí. O to větší překvapení čeká našince při terénních výzkumech mezi téměř zapomenutými kmeny. Zjistí totiž, že tomu tak často není. Proč ale některé kmeny kreslí v mapách květiny a my je například v topografických mapách nekreslíme? Co to jsou mentální mapy a jak se liší obsah našich mentálních map od obsahu mentálních map Papuánců? V čem jsou si tyto mapy naopak podobné a co tuto podobnost ovlivňuje? Na tyto a podobné otázky se pokusí odpovědět kulturní antropolog Martin Soukup a kartograf Jan Daniel Bláha. Přinesou s sebou i ukázky map pořízených během terénního výzkumu u kmene Nungon, který žije v oblasti papuánské provincie Morobe.” (zdroj: http://cafenobel.ujep.cz/)

Pokud se nebudete moci zúčastnit osobně, bude později možné poslechnout si záznam přednášky na internetu.