Dne 12. 12. 2019 proběhlo v Karolinu tradiční setkání účastníků mezinárodních olympiád se zástupci Ministerstva školství. Zeměpisná olympiáda byla reprezentována dvěma týmy – The International Geography Olympiad (iGeo) a The International Earth Science Olympiad (IESO).

Za tým iGEO ocenění převzali:
Martin Procházka – soutěžící
Lukáš Pulec – soutěžící
Daniel Justiz – soutěžící
Vojtěch Nováček – soutěžící
Mgr. Radek Durna – doprovod (katedra geografie, Pedagogická fakulta MU, Brno)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D – vedoucí týmu (katedra geografie, Pedagogická fakulta MU, Brno)

Za tým IESO ocenění převzali:
* ZO = Zeměpisná olympiáda, GO = geologická olympiáda
Jakub Strašlipka – soutěžící ZO
Jakub Vojtěch Roule – soutěžící ZO
Marek Pavlica – soutěžící GO
Pavel Trávníček – soutěžící GO
Mgr. Lenka Pavelková, MSc. – doprovod ZO (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha)
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. – vedoucí týmu + doprovod GO (Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno)

Poděkování patří touto cestou nejen soutěžícím za výbornou reprezentaci české geografie v zahraničí, ale také jejich tutorům za tvrdou práci v mezinárodních porotách.

Více info zde: http://zemepisnaolympiada.cz/aktualni-rocnik.phtml