V pondělním vydání Hospodářských novin ze dne 2. 9. 2013 si můžete přečíst rozhovor s geografem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Petrem Rumplem o restrukturalizaci Ostravska.

Petr Rumpel: Ostravsko zachrání hi-tech byznys. A změna image