Česká geografická společnost přeje všem vše nejlepší do nového roku. Žijme geografií i v roce 2022!