Ve speciálním vysílání CNN Prima News na téma: Izrael měsíc ve válce vystoupil se svým komentářem i politický geograf RNDr. Libor Jelen, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK. Záznam je možné shlédnout zde.