Dovolujeme si zveřejnit pozvánku na mezinárodní konferenci GeoKARTO 2024, která sa uskuteční 5. – 6. září 2024 v Kongresovém centru SAV ACADEMIA v Staré Lesné.

Konferenci organizuje Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Geografickým ústavem Slovenské akademie věd v Bratislavě.

Konference je organizovaná každé dva roky Kartografickou spoločností SR v spolupráci s významnými akademickými instiucemi. Navazuje na tradici kartografických konferencií. Je zaměřená na aktuální otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie. Poskytuje prostor různým odborníkům na prezentaci jejich aktivit, nabízí možnost prezentovat nové poznatky v uvedených vědeckých disciplínách a aplikační praxi, a tak přispět k vzájemné informovanosti odborné veřejnosti.

Podrobné informace najdete na webových stránkách:

https://slovakcarto.sk/geokarto2024/