Katedra geografie FPHP Technické univerzity v Liberci a liberecká pobočka České geografické společnosti vás zvou na přednášku “O časoprostorovém chování a chování v časoprostoru z pohledu behaviorální geografie”, kterou přednese prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. z Geografického ústavu SAV v Bratislavě. Přednáška proběhne 21. listopadu od 14:30 na TU v Liberci.