Na XXVII. Valném shromáždění Učené společnosti České republiky proběhla i přednáška demografky prof. RNDr. Dagmar Dzúrové, CSc. na téma Pandemie infekčního onemocnění Covid-19: Výzva pro biomedicínu a společenské vědy. Záznam Valného shromáždění je možné shlédnout zde. (přednáška prof. Dzúrové začíná v čase 1:49:00).