Sekce fyzické geografie České geografické společnosti si Vás v rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu dovoluje pozvat na přednášku “Rozum, ochrana klimatu a obnovitelné zdroje jsou spojenci“. Přednáška se koná v úterý 21. února 2023 od 17 h v Měšťanské besedě (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, učebna č. 217. Přednášku povedou

 

  • Mgr. Jitka Martinková (koordinátorka komunikace v Klimatické koalici)
  • Ing. Břetislav Koč (novinář a autor knih o historii využívání energie větru) 
  • RNDr. Ivan Sládek, CSc. (klimatolog, emeritní pedagog Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity)

Energetická krize a krize klimatu mohou mít společné řešení, ve kterém mají podstatnou úlohu obnovitelné zdroje energie. Využívání obnovitelných zdrojů energie se v mnoha zemích světa úspěšně rozvíjí, ale v ČR je brzděno předsudky, které se přednášející pokusí vyvrátit. Pojednají například o konferencích OSN o změně klimatu, o tom, jak se vypořádat s velkou proměnlivostí výkonu OZE spojených s počasím, nebo o tom, že je mnoho poučného ve státě dánském – což bude doloženo promítáním fotografií.

Po diskusi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner.