Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity vás zve na webinář z cyklu Vzdělávací rozhledy, který se uskuteční ve středu 14. června 2023 v 16:00 a bude zdarma dostupný prostřednictvím přímého přenosu na Facebooku.

Vzdělávací rozhledy je stálý cyklus webinářů, který bude nabízet pohledy odborníků na některé aktuální otázky spojené s pedagogikou a se školstvím.

Aktuální diskuse, ve kterých rezonuje téma revize rámcových vzdělávacích programů, jsou vášnivé. Obory zastoupené ve škole hájí své hodinové dotace a snaží se zdůvodnit, proč jsou důležité. Webinář na tuto diskusi reaguje. Učitelé geografie a s nimi i širší komunita geografů budou muset více než kdykoli v minulosti obhajovat užitečnost a potřebnost geografie před svými kolegy a kolegyněmi, vyučujícími jiných oborů, před vedením škol a samozřejmě také před žáky a jejich rodiči. Cílem webináře je poskytnout argumenty, proč je geografické vzdělávání důležité a nenahraditelné pro kvalitní a úspěšný život ve 21. století. Jde o to přesvědčit všechny dotčené aktéry, že geografie, ačkoli se může na první pohled někomu jevit jako nudná, případně bezbřehá a neuchopitelná, má žákům co nabídnout. Argumenty, které představím, jsem v posledních letech průběžně čerpal z odborné literatury i z vlastní praxe učitele zeměpisu na základní škole. Webinářem bych rád poukázal na to, o co by žáci a společnost byli ochuzeni, kdyby geografie ve škole úplně přestala existovat.

 

Webinářem vás provede

doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D

Vystudoval učitelství zeměpisu a občanské výchovy pro základní školy na Pedagogické fakultě MU a zde také absolvoval doktorské studium v oboru Pedagogika (2008, školitel doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.) a habilitační řízení v oboru Pedagogika (2016). V letech 2008–2018 působil na Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU. Od roku 2016 působí na katedře geografie PdF MU, kde se věnuje přípravě budoucích učitelů v pregraduálním i v celoživotním vzdělávání a výzkumu geografického vzdělávání. V minulosti byl řešitelem několika projektů GAČR: kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce geografie, vizuálie v geografickém vzdělávání, pojetí výuky geografie. Aktuálně je garantem doktorského studijního programu didaktika geografie a působí v redakčních radách časopisů Zeitschrift für Geographiedidaktik/Journal of Geography Education a Geografie. Na částečný úvazek vyučuje zeměpis na základní škole.

ONLINE PŘENOS NA FACEBOOKU