Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK byl 7.2.2023 hostem pořadu Jak to vidí …v Českém rozhlase Dvojka, který odpovídal na otázky týkající se Ukrajinských válečných uprchlíků , kteří dočasně přebývají v Česku. Odkaz na rozhovor je zde