Dne 8. dubna vysílala televize CNN Prma News reportáž o pozici Krymského poloostrova a válce na Ukrajině, v níž vystoupil i prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU. Pořad je k vidění zde.