V pořadu DVTV vystoupila prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. na téma nové vědecké iniciativy Sníh, která mimo jiné usiluje o zmírnění dopadů pandemie COVID-19 v České republice. Pořad můžete shlédnout zde.