Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem připravuje ve spolupráci s autorem doc. Richardem Čapkem k vydání dnes už klasickou publikaci „Úvod do matematické geografie“. Kromě aktualizovaného a doplněného obsahu se čtenáři mohou těšit na upravené vizuálie, které díky dostupnějším tiskovým technologiím nabízejí názornější pohled na problematiku. Editory publikace jsou členové ČGS Jan D. Bláha a Tomáš Matějček. Termín vydání je plánován na přelom srpna a září 2020. Bude k dispozici na e-shopu a u dobrých knihkupců.