V Hospodářských novinách dne 16.1.2015 vyšel článek, zabývající se centry měst a jejich problémy. Na článku se podílely Petr Rumpel, vedoucí Centra městského a regionálního managementu na Ostravské univerzitě a Martin Ouředníček, vedoucí výzkumného týmu Urbánní a regionální laboratoře (PřF UK v Praze).

Článek naleznete také na internetu díky tomuto odkazu http://archiv.ihned.cz/c1-63388850-pustnouci-centra-mest.