V časopise Forum byl zveřejněn rozhovor s docentem Pavlem Chromým a docentkou Lucií Kupkovou o aktuálně probíhající výstavě “Dědictví zmizelých krajin Česka II“. Výstava mapuje proměny české krajiny především od 18. století po současnost a na Geografické sekci PřF UK je k vidění až do konce srpna 2022. Celý rozhovor je dostupný zde.