V loňském roce byl pod záštitou UNESCO vyhlášen 6. říjen Mezinárodním dnem geodiverzity. Při této příležitosti se ve čtvrtek 5. 10. 2023 na hradě Špilberk uskutečnil Seminář k Mezinárodnímu dni geodiverzity, který byl pořádán Oddělením environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR. Příjemným překvapením byla účast širokého spektra odborníků z vědecko-pedagogické sféry i z praxe (Magistrát města Brna, vysoké školy, ústavy Akademie věd). V dopolední části programu představili své příspěvky přednášející z CHKO Moravský kras, České geologické služby, Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU a z Ústavů Geoniky a Struktury a mechaniky hornin Akademie věd. Odpolední program zakončila exkurze ve špilberských vodojemech s výstavou “Chrám kamene” a procházka s výkladem po přilehlé části Geostezky centrem Brna.