Cena Barbary Petchenik byla založena Mezinárodní kartografickou asociací ICA v roce 1993 jako památka na Barbaru Petchenik, bývalou viceprezidentku ICA a kartografku, která se po celý život zabývala mapami ve vztahu k dětem. Cílem Ceny je zlepšit tvůrčí představivost dětí o světě. Cena je udělována každé dva roky na konferenci ICA jejími nejvyššími zástupci vždy alespoň jedné práci z každého kontinentu se zvláštním důrazem na věk zúčastněných dětí.

Oceněné práce jsou navrženy k prezentaci UNICEF na pohlednicích. Cílem soutěže je rozvinout tvůrčí vyjadřovaní dětí o světě pro zlepšení jejich grafického uvědomění a prohloubit jejich hlubšího vnímání o životním prostředí. ICA využívá přihlášené práce i k výzkumným účelům, obrázky se objevují na summitech Organizace spojených národů nebo na pla-kátech UNICEF. Z každé země lze přihlásit do mezinárodního kola maximálně 3 práce z každé kategorie (pravidla se ale v průběhu let mění). Děti z českých zemí se soutěže pravidelně účastní od roku 1995. Mezinárodního kola se vždy účastní 6 dětských prací. Národní kolo umělecko-kartografické soutěže Dětská mapa světa pořádá Česká kartografická společnost ve spolupráci s Katedrou geografie Technické univerzity v Liberci. Další informace naleznte zde.

 

plakatek_20_21_v3