Na Výroční konferenci ČGS v Plzni byly během společenského večera vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší dizertační práci v oboru geografie za rok 2019. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 7 prací z geografických pracovišť v Praze, Brně, Olomouci a Ostravě. Odborná hodnotící komise ve složení prof. Jiří Blažek (předseda), doc. Jan Hradecký, doc. Stanislav Kraft, doc. Petr Kubíček a dr. Bohumil Frantál nakonec vyhodnotila dvě práce, které se rozhodla ocenit. Oceněny byly tyto práce:

 

RNDr. Lukáš Herman, Ph.D. (PřF MU) s prací “User Issues of Interactive 3D Geovisualizations

Mgr. Vojtěch Kadlec, Ph.D. (PřF UK) s prací “Role znalostních základen v regionálních inovačních systémech

 

Oběma výhercům byla rozdělena finanční prémie 20 tis. Kč. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem účastníkům soutěže.