V rámci nového složení vedení Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (platné od 18. 3. 2023) figurují hned čtyři geografové, členové Severočeské pobočky ČGS. Patrně žádná česká VŠ dosud neměla ve svém vedení takový podíl geografů.
Rektorem se stal doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. (Fakulta sociálně-ekonomická, odborné zaměření na ekonomickou geografii a regionální rozvoj). Prorektorkou pro studium i nadále zůstává RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. (fyzická geografka se zaměřením geomorfologii a přírodní rizika), prorektorem pro internacionalizaci se stal doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (bývalý vedoucí katedry geografie, environmentální a historický geograf, geomorfolog) a ve vedení bude i nadále působit jako prorektor pro projekty Evropských strukturálních a investičních fondů doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. (bývalý rektor, geograf se zaměřením na geoekologii a krajinnou ekologii), všichni z Přírodovědecké fakulty. S výše uvedenými změnami souvisí i změna ve vedení katedry geografie, jejímž vedením byl pověřen Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.
 
Nezbývá než si přát, aby výše uvedení dělali dobré jméno geografii a aby pod jejich vedením univerzita na severu Čech měla správně nastavený kompas.