V těchto dnech vychází kniha sociálního geografa doc. RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. s názvem “Řízení a správa města“. Kniha Řízení a správa města ve třech dílech (knihách) popisuje podstatu fungování měst a jejich správy. Je výsledkem práce autora v letech 2014–2019 a jedním z výstupů grantu TL01000423 „Zkvalitnění systémů a procesů výstavby v Praze: Dostupné bydlení“ podpořeného TAČR v letech 2018–2020 a zpracovávaného konsorciem ČVUT, Headhand architekti, s. r. o., a IPR Praha.


http://www.iprpraha.cz/knihovna…