Dne 17. 10. 2019 proběhlo na půdě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně finále každoroční soutěže O nejlepší studentskou vědeckou práci. Soutěž se uskutečnila v rámci 27. středoevropské geografická konference a celkem bylo přihlášeno 14 bakalářských prací.
Vítězkou letošního ročníku se stala Monika Motyčková (katedra geografie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita) s prací Analýza přístupnosti Starého Města pro osoby s omezenou pohyblivostí. Druhé místo vybojovala Daniela Valchářová (katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova) s prací Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne a na třetím místě se umístila Kateřina Kostěncová (katedra geografie, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni) s prací Analýza protestních událostí v Makedonii.

Všem vítězům gratulujeme.