Česká geografická společnost vyhlašuje vítěze soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci pro rok 2021:

1. místo: Tereza Pavlíková
Název práce: Mikroplasty v půdách Vnějších Hebrid, Skotsko
Instituce: Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav
Vedoucí práce: doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.

2. místo: Ondřej Biemann
Název práce: Atlas přírodních charakteristik Olomouckého kraje
Instituce: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky
Vedoucí práce: RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.

3. místo: Petr Janoš
Název práce: Analýza území pro reintrodukci populací koně Převalského v Mongolsku pomocí metod DPZ
Instituce: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie
Vedoucí práce Mgr. Josef Laštovička, Ph.D.

 

V letošním roce vybírala odborná porota z celkem 19 prací. Všichni výherci budou oceněni Českou geografickou společností.

RNDr. Jakub Jelen, Ph.D.
garant soutěže
jakub.jelen@natur.cuni.cz