Dovolujeme si vás pozvat na výstavu Dědictví zmizelých krajin Česka II, která bude probíhat v termínu 17. 5. –  31. 8. 2022 ve 2. patře v předsálí Mapové sbírky na Přírodovědecké fakultě UK. Výstava představuje výstupy projektu z programu NAKI II MK ČR zaměřeného na dokumentaci a rekonstrukci 40 přetvořených území nebo zaniklých krajin České republiky. Zpracování pramenů probíhalo na základě geoinformatických, historických a geografických metod. Diváci se seznámí s analýzami území, které budou prezentovány nejen s kartografickými a obrazovými materiály, ale i s 3D modely.

 

Vernisáž výstavy: 17. 5. 2022 ve 12 hodin v budově PřF UK Albertov 6, ve 2. patře v předsálí Mapové sbírky.

 

Kontakty na autory výstavy:

doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. (lucie.kupkova@natur.cuni.cz), 605 181 181

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (pavel.chromy@natur.cuni.cz), 221 951 425