V souvislosti s připravovaným vydáním nového Žákovského atlasu a pracovního sešitu pořádá 10.10.2019 katedra geografie Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem ve spolupráci s Kartografií Praha workshop. Cílem workshopu je vytvořit komunikační platformu s následnou diskuzí mezi učiteli zeměpisu, vydavateli školních (kartografických) pomůcek a oborovými didaktiky; tato diskuze může pomoci zkvalitnit školní kartografické pomůcky pro potřeby školní praxe. Přihlašování na workshop je možné prostřednictvím tohoto formuláře.

Více informací včetně předběžného programu je uvedeno v prvním cirkuláři akce.

I.cirkular_workshop_UJEP