Ve středu 26. března 2013 byl v elektronickém časopisu iForum zveřejněn článek o projektu Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii. Výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy, který finančně podpořila Grantová agentura České republiky. V rozsáhlém výzkumu se problematikou využití nabytých vědomostí zabývají didaktici z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Článek si můžete přečíst zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15125.html