S velkou lítostí oznamujeme, že v sobotu, dne 11. 12. 2021, nás ve věku 54 let opustil RNDr. Michal Janouch, Ph.D., člen Hlavního výboru ČGS a předseda Polární sekce. Doktor Janouch byl rovněž  dlouholetý člen České meteorologické společnosti a účastník řady polárních expedicí do Antarktidy.
Čest jeho památce!

Janouch – parte