Přinášíme velice smutnou zprávu o úmrtí významného člena České geografické společnosti a emeritního profesora České vysoké učení technické v Praze prof. Ing. Bohuslava Veverky, DrSc. V nejbližším čísle Informací ČGS vyjde nekrolog této významné osobnosti české geografie. Čest jeho památce!