S hlubokým zármutkem oznamujeme všem členům České geografické společnosti zprávu o úmrtí prof. Petra Dostála, M.A., Ph.D. Profesor Dostál patřil k jedněm z nejvýznamnějších českých regionálních a politických geografů s širokými přesahy do problematiky teoretické geografie, geopolitiky, evropské integrace a mnoha dalších oblastí. Čest jeho památce!

 

Zároveň si dovolujeme zveřejnit medailonek prof. Dostála, který vyšel v Informacích ČGS v roce 2017 k jeho 70. narozeninám.

Životní jubileum Petra Dostála