Počátkem března zemřel dlouholetý člen České geografické společnosti, geograf, historický kartograf působící v Česku a v Německu, RNDr. Ivan Kupčík. V letech 1971–1979 působil jako kurátor Státní sbírky mapové. Poté od roku 1980 v Bayerisches Hauptstaatsarchiv v Mnichově. Od roku 1993 přednášel historickou kartografii na Fakultě dějin a dějin umění mnichovské Ludwig-Maximilian University a nadále spolupracoval a s Mapovou sbírkou PřF UK v Praze.

Více o zesnulém se můžete dozvědět z medailonků k 70. a 75. narozeninám, které byly otištěny v časopisu Informace ČGS (32, 1, 93–96 a 38, 1, 75–76).
https://geography.cz/wp-content/uploads/2018/10/icgs012013_lide.pdf
https://geography.cz/wp-content/uploads/2019/04/icgs012019_lide.pdf

Čest jeho památce!

Kupčík – parte