Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Českou geografickou společnost zastihla smutná zpráva. Dne 18. ledna 2023 zemřela ve věku nedožitých 87 let paní Jaroslava Helusová.
Paní Helusová do druhé poloviny 90. let vedla sekretariát ČGS, ale hlavně: byla dobrou duší naší geografické komunity! Díky své pracovitosti a spolehlivosti, nespornému nadhledu při jednání s akademiky, učiteli i mladými geografkami a geografy, byla osobou požívající přirozený respekt a všeobecnou důvěru.

Na paní Jaroslavu Helusovou vzpomínejme s úctou a poděkováním!