Dne 4. dubna 2023 od 18.30 se uskuteční beseda s cestovateli a geografy, čestnými členy ČGS, Alenou a Jaroslavem Klempířovými, kteří strávili podstatnou část života v Grónsku. Beseda nazvaná “Život mezi Eskymáky” proběhne ve Vršovické literární centrum Waldes (Moskevská 57, Praha 10) a účast na ní přislíbil také hydrolog prof. Bohumír Janský z Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK.
Aktuální informace budou dostupné na: