Evropská konference geografií sexualit (European Geographies of Sexualities Conference) je jedinečnou událostí, která s dvouletou periodicitou vytváří prostor pro setkání výzkumníků a výzkumnic, jejichž společný zájem nalézá průnik v širokém podoboru humánní geografie – geografiích sexualit.

Letos byla tato konference ve dnech 26.–28. září poprvé zorganizována v oblasti, která se nachází na „východ“ od bývalé železné opony a lze s určitostí říct, že se stala první konferencí v oboru geografií sexualit v regionu střední a východní Evropy. Této výjimečné konference se nakonec zúčastnilo 158 osob ze 36 zemí světa.

Podrobnou zprávu včetně krátkého pozastavení i historie konference sepsal RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

Zpráva_z_V_EGSC_FINAL

 

Záznamy z plenárních přednášek v odkazech zde:

Introduction and Judit Timár’s keynote
https://youtu.be/MW8Zrri6BbY

Alexander Kondakov’s keynote
https://youtu.be/N5sRlvElGIM

Maria Rodó de Zárate’s keynote
https://youtu.be/wSoPN61WIyA

Joanna Mizielińska’s keynote and the conference ending
https://youtu.be/9nr73AABR9k