Informace ČGS – 2012/31-2

HLAVNÍ ČLÁNKY

VÍTEK Jan: Geomorfologie pískovcového reliéfu Lada u Adršpachu
(s. 1–9)

RAŠKA Pavel: Julie Moschelesová – korespondence Williamu Morrisi Davisovi
(s. 10–20)

SITTE Lukáš: Hodnocení dlouhodobého vývoje krajinného pokryvu v lokalitě jezera Most
(s. 21–30)

LITERATURA

Spilková, J.: Geografie maloobchodu a spotřeby. Věda o nakupování
(Z. Szczyrba, s. 31)

Moldan, B.: Podmaněné planeta
(A. Ruda, s. 34)

Ouředníček, M. – Temelová, J.– Pospíšilová, L. (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky
(J. Anděl, J. D. Bláha, s. 35)

Kusendová, D. a kol.: Historický atlas Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
(T. Havlíček, s. 39)

Hladký, L. a kol.: Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy
(J. Martínek, s. 41)

Bernard, J. H.: Za nerosty čtyřmi světadíly aneb Zážitky českého mineraloga
(J. Rubín, s. 43)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ 

„Týden geografie“ v Brně

8. ročník celostátní Soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci z oboru geografie a 2. ročník Soutěže o cenu Stanislava Řeháka
(E. Svobodová, s. 45)

Workshop doktorandů/doktorandek: Geografický výzkum: příroda a společnost v období krize
(R. Osman, O. Šerý, s. 46)

Výroční konference České geografické společnosti
(H. Svobodová, s. 48)

The XV. International Conference of Historical Geographers
(M. Šantrůčková, Z. Kučera, s. 49)

Výroční Evropská konference Regional Studies Association v Delftu
(M. Semian, s. 52)

Mezinárodní terénní seminář o problematice karpatských štěrkonosných toků
(T. Galia, J. Hradecký, s. 53)

Ph.D. zimní škola „Rural Development in Peri-Urban Areas“
(M. Semian, L. Fendrychová, s. 55)

Univerzitní geografické vzdělávání v přikaspické oblasti Ruska v Astrachani
(J. Kolejka, s. 56)

Studium ekonomické geografie, problematiky cestovního ruch a ekonomie na Astrachaňské státní univerzitě
(L. Lněnička, s. 59)

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI  

Informace pro členy
(D. Fialová, s. 62)

Zpráva o jednání HV ČGS v roce 2012
(R. Perlín, s. 62)

Zeměpisná olympiáda 2012 a výhled do budoucna
(E. Hofmann, S. Kučerová, s. 63)

Velký úspěch českého týmu na světové geografické olympiádě iGeo 2012
(J. Kolejka, L. Lněnička, s. 67)

LIDÉ 

Jubilanti společnosti
(s. 69)

Zemřel docent Ludvík Mucha
(J. Martínek, s. 69)

Zemřel docent Jan Šupka
(E. Hofmann, s. 71)

Zemřela Miluška Veselková
(S. Kučerová, s. 71)

Osmdesátiny Vladimíra Calábka
(A. Calábek, s. 72)

Životní jubileum RNDr. Tadeáše Czudka, DrSc.
(M. Hrádek, s. 72)

Václav Gardavský, osmdesátiletý
(J. Martínek, T. Siwek, s. 74)

Sedmdesátiny doc. Ing. Antonína Bučka, CSc.
(J. Lacina, s. 75)

Narozeninový medailonek Mgr. Ivana Jabůrka
(M. Kožinová, J. Nevřalová, s. 78)

RNDr. Osvald Milerski, CSc.
(T. Siwek, s. 78)

Jubilantka Mgr. Alena Dorotíková
(K. Zahradník, s. 80)

Životní jubileum Mgr. Jaroslava Lence
(J. Heralová, s. 80)

Maruška Forever!
(H. Kalinová, s. 81)

Mgr. Jan Trčka oslavil šedesáté narozeniny
(M. Jáč, s. 81)

Medailonek k narozeninám doktora Bohumila Vévody
(M. Brzóska, s. 82)

Jubilantka Mgr. Jitka Zelinková
(M. Hudcová, s. 84)

Geografická výročí 2012
(J. Martínek, s. 85)