Sekce historické geografie a environmentálních dějin ČGS vás zve k účasti na již 16. historickogeografické konferenci, která se uskuteční 22. ledna 2020 v prostorách PřF UK v Praze. Bližší informace o konferenci a pokyny k tomu, jak se registrovat, naleznete v přiložené pozvánce a na stránkách Výzkumného centra historické geografie.

16. HG konference 2020_pozvánka