Vážení, dámy a pánové,

v souvislosti s připravovanou 23. kartografickou konferencí, kterou pořádá Česká kartografická společnost ve dnech 18.-20. září 2019 v Kutné Hoře, se na Vás obracíme s nabídkou možnosti uspořádání konferenčních workshopů.

Uvítali bychom účast akademické, vědecké i komerční sféry, abychom účastníkům konference zprotředkovali co nejširší pohled na problémy řešené v současné kartografii/geoinformatice.

Předpokládaný termín pořádání workshopů je středa 18. září 2019, délka workshopu je zatím plánována na 1.5 h. Pro prezentující bude k dispozici PC s připojením k internetu, datový projektor, audio technika; kapacita místnosti postačuje pro 20-30 účastníků. Vzhledem k faktu, že konference bude pořádána v historických interiérech Jezuitské koleje a nikoliv v počítačové učebně, specifické požadavky na hardware bude nutné vznést s dostatečným předstihem k organizačnímu výboru.

V případě zájmu o uspořádání workshopu kontaktujte prosím programový výbor konference

jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz,

v případě specifických požadavků na techniku také organizační výbor

tomas.bayer@natur.cuni.cz,

a to do pátku, 8. února, 2019.

Ze zájemců o workshopy následně organizační výbor 23. kartografické konference vybere 4 účastníky. Součástí registračního systému konference, který plánujeme zprovoznit v únoru 2019, bude i přihlášení ke konkrétnímu workshopu, proto tuto informaci pořebujeme vědět s dostatečným předstihem.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.