V období vánočních svátků a konce roku 2013 byla na ČT24 Regiony zveřejněna reportáž “Zaniklé šumavské obce bude možné znovu projít díky 3D modelu”.

Pod vedením dr. Přemysla Štycha a ve spolupráci se Šumavskou Kvildou mapují pracovníci Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze obce v pohraničí, které po 2.světové zcela zanikly. Pomocí dochovaných fotografií, z podkladů z katastrálního úřadu a s pomocí rekonstrukce leteckých snímků okolní krajiny vytvářejí 3D mapy zaniklých obcí v pohraničí.

Okolní krajina se za posledních 70 let výrazně změnila, a tak vytvoření animované mapy jedné oblasti trvá zhruba deset měsíců. Z centrální Šumavy chce zatím skupina geografů rekonstruovat Kvildu, Bučinu, Knížecí Pláně nebo Chaloupky. V místech, na nichž nejsou mnohdy po osídlení ani stopy, totiž do konce války žily stovky obyvatel. V padesátých letech byly vysídlené obce v pohraničním pásmu zrušeny či citelně zmenšeny v důsledku extenzivní těžby nerostných surovin, zatopením údolí řek či vlivem rozšiřování vojenských újezdů.

Zmizeli místní lidé, zmizela stavení, zmizela pracně udržovaná zemědělská půda, zmizela domácí zvířata… Krajina ztichla, změnil se postupně místní krajinný ráz. Základem expozice, která bude umístěna v bývalé rotě na Kvildě, by měla být právě původní podoba Kvildy, v níž před válkou žilo desetkrát víc lidí než je tomu dnes.

Celou reportáž na ČT 24 můžete shlédnout ZDE.
Další informace o zaniklých sídlech Česka, které ožívají ve 3D naleznete ZDE.