Dovolujeme si Vás pozvat na 4. ročník odborné konference reVize Typologie, kterou pořádá Ústav nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT v Praze (garantem je prof. Ing. arch. Michal Kohout).

Cílem letošního ročníku – Paralelní světy – je sledovat proměnu staveb vlivem různých zájmových skupin uživatelů – laiků, odborníků a profesionálů v oblasti výstavby. Pedagogové fakulty spolu s hosty představí aktuální diskutovaná témata v oblasti veřejných staveb a staveb s významným společenským vlivem (obytné budovy, veřejná prostranství). Konference chce představit rozmanitost a divergenci požadavků různých uživatelů jako žádoucí a akceptovaný jev.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 27. 5. 2021 od 9 do 16 hodin a bude online přenášena prostřednictví MS Teams z Fakulty architektury ČVUT v Praze.

V letošním roce se můžete zúčastnit online formou videokonference v prostředí MS Teams, prosíme Vás o registraci nejpozději do úterý 25. 5., a to s uvedením e-mailové adresy, kterou používáte pro přihlašování do MS Teams. Studenty a pedagogy ČVUT žádáme o registraci pod univerzitní adresou, pro snadnější připojení. Účast na konferenci je zdarma.

Informace o konferenci a registrační formulář nalezene na webu konference: www.revizetypologie.cz